menu

Blog

  • Autor
  • Piotr Janczarek
23
styczeń
2017
20:04

W polskiej ustawie przyjęto, że piastunem funkcji w organach spółki lub likwidatorem może być zasadniczo każdy. Do ustawy kodeks spółek handlowych wprowadzono jedynie wyjątki od tej zasady.

W konsekwencji nie może być członkiem organu spółki lub jej likwidatorem osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych. Dalszym ograniczeniem dla możliwości pełnienia funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub wyboru na likwidatora spółki jest skazanie za określone przestępstwa tj. na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (art. od 265-315 k.k.) oraz art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h. Wprawdzie w katalogu przestępstw objętych zakazem figuruje również zakaz wynikający z art. 585 k.s.h., ale aktualnie przepis ten został uchylony. Przestępstwo to jest zaś uregulowane w art. 296 § 1a k.k.

Drugie z ograniczeń wywołuje trudności natury praktycznej. 

Zasadnicza treść zakazu uniemożliwia pełnienie funkcji osobom, które zostały prawomocnie skazane za ww. przestępstwa przez 5 lat uprawomocnienia się wyroku skazującego lub po upływie 3 lat od daty zakończenia okresu odbywania kary.

W praktyce oznacza to, że okres zakazu pełnienia funkcji w organach spółki może być dłuższy niż okres figurowania przez skazanego w rejestrze skazanych Krajowego Rejestru Karnego. Innymi słowy skazanie za przestępstwo może zatrzeć się szybciej niż ustanie zakaz pełnienia funkcji w organach spółki. Fakt ten jest trudny do pogodzenia z treścią art. 106 § 1 k.k., który stanowi, że z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe. Skazanie pomimo jego "niebycia", istotnie wpływa na możliwości funkcjonowania w strukturze spółki przez osobę wcześniej skazaną.

Problemem bywa również interpretowanie terminu "odbywanie kary". Moim zdaniem, terminem tym nie są objęte ani kary grzywny, ani pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Żadnej z tych kar się bowiem nie odbywa. W konsekwencji do obydwu tych kar, w zakresie trwania zakazu pełnienia fukcji w organach spółki, zastosowanie ma termin 5 lat od daty prawomocnego skazania za przestępstwa określone w art. 18 § 1 k.s.h.

Pewnym złagodzeniem zakazu, o którym mowa powyżej, jest możliwość złożenia wniosku o zwolnienie osoby skazanej z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Możliwość ta nie dotyczy jednak przestępstw popełnionych umyślnie. Ponadto, możliwość do wystąpienia z wnioskiem o zwolnienie z zakazu lub skrócenia okresu jego trwania jest ograniczona terminem, który wynosi 3 miesiące od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego.

 

Adwokat

Piotr Janczarek

Wyszukaj na blogu

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Janczarek

ul. Paderewskiego 12/2
85-075 Bydgoszcz

ul. Długa 16
00-238 Warszawa

tel. +48 606 693 719

e-mail: adwokat@janczarek.pl

Celem umówienia spotkania prosimy o wcześniejszy kontakt.

Dlaczego my?

Wierzymy, że nasz profesjonalizm jest gwarancją satysfakcji naszych Klientów. Dlatego do spraw wszystkich Klientów podchodzimy indywidualnie mając świadomość, że tylko taki sposób świadczenia usług prawnych gwarantuje w pełni realizację stawianych przed nami celów.

Projekt i wykonanie Fastlan.pl

Formularz kontaktowy


UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej… Zrozumiałem