menu

Blog

  • Autor
  • Piotr Janczarek
10
grudzień
2016
19:47

Jednym z najczęstszych problemów praktycznych, oprócz zakładania spółek i dokonywania zmian w ich funkcjonowaniu, jest odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. Wbrew pozorom, przy prawidłowym prowadzeniu procesu, możliwe jest uwolnienie się od odpowiedzialności przez członków zarządu. W tym celu, niezbędne jest wykazanie przez członka zarządu jednej z przesłanek wymienionych w art. 299 § 2 ksh.

Członek zarządu nie poniesie odpowiedzialności, jeżeli udowodni w toku procesu, że:

- we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu,

- niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy,

- pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Konieczność dowodzenia wymienionych przesłanek wynika z faktu, że ustawodawca w art. 299 § 1 ksh przewidział, że wierzyciel, który dochodzi roszczenia przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązany do wykazania wyłącznie zakresu swojego roszczenia (np. poprzez przedłożenie wyroku stwierdzającego wysokość należności) oraz wykazania bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce (np. postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego).

W konsekwencji, jeżeli wierzyciel wykaże powyższe okoliczności, to na pozwanych członkach zarządu spoczywa ciężar wykazania, że zaistniała co najmniej jedna z przesłanek wymienionych w art. 299 § 2 ksh.

Wykazanie co najmniej jednej z podstaw wyłączających odpowiedzialność członka zarządu jest bardzo często możliwe do wykonania. Zdarza się, że już samo powołanie dowodów zmierzających do uwolnienia od odpowiedzialności członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością skutkuje cofnięciem pozwu. W szczególności, gdy roszczeń dochodzą spółki zależne banków, a przeprowadzenie dowodu nie wymaga sporządzenia opinii przez biegłego.

 

Adwokat

Piotr Janczarek

Wyszukaj na blogu

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Janczarek

ul. Paderewskiego 12/2
85-075 Bydgoszcz

ul. Długa 16
00-238 Warszawa

tel. +48 606 693 719

e-mail: adwokat@janczarek.pl

Celem umówienia spotkania prosimy o wcześniejszy kontakt.

Dlaczego my?

Wierzymy, że nasz profesjonalizm jest gwarancją satysfakcji naszych Klientów. Dlatego do spraw wszystkich Klientów podchodzimy indywidualnie mając świadomość, że tylko taki sposób świadczenia usług prawnych gwarantuje w pełni realizację stawianych przed nami celów.

Projekt i wykonanie Fastlan.pl

Formularz kontaktowy


UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej… Zrozumiałem