menu

Blog

  • Autor
  • Piotr Janczarek
31
październik
2016
19:42

W swojej praktyce często spotykam się ze skutkami nieprawidłowego składania oświadczenia o rezygnacji przez członka zarządu spółki. Konsekwencją takiego uchybienia jest brak osiągnięcia rezultatu w postaci zaprzestania zasiadania w zarządzie spółki. Jego rezultatem mogą być zarówno kłopoty wizerunkowe, jak i prawne.

Do pierwszej grupy skutków można zaliczyć negatywny wpływ na reputację członka zarządu. Do drugiej kategorii należy zaliczyć ponoszenie odpowiedzialności cywilnej wobec spółki, wierzycieli (na podstawie art. 299 ksh), wszczęcie postępowania o zakaz prowadzenia działalności, czy nawet odpowiedzialność karną.

Z uwagi na powyższe, prawidłowe złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka zarządu spółki kapitałowej jest równie istotne, jak należyte powołanie go do zarządu. Ocena prawidłowego złożenia oświadczenia o rezygnacji często była niejednoznaczna. Rozbieżności w tym zakresie były istotne, zarówno w orzecznictwie poszczególnych sądów, jak i w nauce prawa. Rozważano, czy rezygnacja powinna zostać złożona Radzie Nadzorczej spółki, Zgromadzeniu Wspólników, pełnomocnikowi spółki, prokurentowi, podmiotowi uprawnionemu do powołania zarządu, jedynemu wspólnikowi, czy też zarządowi. Każde z proponowanych rozwiązań miało swoje wady i zalety. Podstawową wadą większości z wymienionych rozwiązań był brak możliwości ich zastosowania jako rozwiązania uniwersalnego, choćby w większości przypadków – przede wszystkim z uwagi na niejednolitość struktur w spółkach.

Ostatecznie uznano, że jedynym rozwiązaniem zgodnym z systematyką przepisów kodeksu spółek handlowych, zasadą funkcjonowania spółki za pośrednictwem jej organów oraz zasadą reprezentowania spółki przez jej zarząd będzie przyjęcie, że członek zarządu składający rezygnację, oświadczenie takie winien zawsze złożyć zarządowi spółki adresując korespondencję zawierającą takie oświadczenie na adres spółki.

Wcześniej opór przed takim rozwiązaniem był powodowany dwiema kwestiami. Po pierwsze, uważano, że taki model jest bezskuteczny w sytuacji składania oświadczenia o rezygnacji przez jedynego członka zarządu, z uwagi na brak adresata takiego oświadczenia. Po drugie, twierdzono, że do składania rezygnacji zastosowanie mają przepisy art. 210 § 1 ksh i art. 379 § 1 ksh, a w konsekwencji, że spółkę powinien reprezentować pełnomocnik lub rada nadzorcza. Obydwa zapatrywania są nieaktualne. Szczegółowa argumentacja została przedstawiona w uzasadnieniu uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r. zapadłej pod sygn. akt: III CZP 89/15. Podniesione tamże argumenty przekonują o zasadności wyrażonego stanowiska.

Podsumowując, niezależnie od konfiguracji podmiotowej rezygnujący członek zarządu swoje oświadczenie składa spółce. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja czy jedyny wspólnik lub akcjonariusz jest równocześnie jedynym członkiem zarządu. Wtedy oświadczenie o rezygnacji jest składane w formie aktu notarialnego, a notariusz przesyła je Sądowi rejestrowemu.

 

Adwokat

Piotr Janczarek

Wyszukaj na blogu

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Janczarek

ul. Paderewskiego 12/2
85-075 Bydgoszcz

ul. Długa 16
00-238 Warszawa

tel. +48 606 693 719

e-mail: adwokat@janczarek.pl

Celem umówienia spotkania prosimy o wcześniejszy kontakt.

Dlaczego my?

Wierzymy, że nasz profesjonalizm jest gwarancją satysfakcji naszych Klientów. Dlatego do spraw wszystkich Klientów podchodzimy indywidualnie mając świadomość, że tylko taki sposób świadczenia usług prawnych gwarantuje w pełni realizację stawianych przed nami celów.

Projekt i wykonanie Fastlan.pl

Formularz kontaktowy


UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej… Zrozumiałem