menu

Aktualności

24
marzec
2017
12:47

Z uwagi na obsługę podmiotów wykonujących roboty budowlane nierzadko wydaję opinie prawne, reprezentuję klientów w toku negocjacji z kontrahentami oraz prowadzę sprawy sądowe dotyczące roszczeń podwykonawców wobec wykonawców i inwestorów.

Często w przypadku niewypłacalności wykonawcy padają pytania od klientów czy podwykonawca może uzyskać należne mu wynagrodzenie bezpośrednio od inwestora. Oczywiście jest to możliwe, choć z pewnymi zastrzeżeniami.

Jedna z możliwości uzyskiwania wynagrodzenia przez podwykonawcę od inwestora została wprowadzona przepisem art. 6471 § 5 kc. W konsekwencji, zarówno inwestor jak i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.

Dochodzenie tych roszczeń bezpośrednio od inwestora zostało jednak uzależnione od spełnienia kilku wymagań:

- umowa wykonawcy z podwykonawcą musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności,

- do zawarcia umowy wymagana jest zgoda inwestora.

Zasadniczy problem w zakresie odpowiedzialności inwestora za zobowiązania wykonawcy wobec podwykonawcy dotyczy zazwyczaj udzielenia zgody na zawarcie umowy lub jej braku.

Wyróżnia się dwa rodzaje zgody tj. pasywną (milczącą) - gdy inwestor nie kwestionuje przedłożonego mu projektu umowy lub umowy z podwykonawcą oraz aktywną, gdy w sposób wyraźny lub dorozumiany składa oświadczenie, że wyraża zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą.

Zasadniczy problem w interpretacji okoliczności czy inwestor wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą istnieje, gdy analizowana jest ocena wyrażenia zgody w sposób dorozumiany.

W praktyce pojawiły się pytania, czy np. samo przebywanie i wykonywanie robót przez podwykonawców jest wystarczające dla przyjęcia odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy. Problem ten był przez wiele lat pozostawiony bez jednoznacznej i konkretnej odpowiedzi, a w wyrokach Sądów często dochodziło do rozbieżności w ocenach.

Aktualnie zostało przesądzone, że aby podwykonawca mógł żądać od inwestora zapłaty za wykonane roboty budowlane inwestor musi mieć możliwość zapoznania się z postanowieniami umowy, zawieranej przez wykonawcę z podwykonawcą, które wyznaczają zakres jego odpowiedzialności. Innymi słowy, aby inwestor odpowiadał za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy musi mieć świadomość jak wysokie wynagrodzenie, na jakich zasadach, za jakie roboty i komu będzie zobowiązany zapłacić. Nie ma natomiast znaczenia źródło uzyskania tej informacji. Istotne jest jednak to, by inwestor miał taką wiedzę i nie podjął działań zmierzających do zakwestionowania zawarcia umowy przez wykonawcę. Takie działanie byłoby bowiem przejawem wyraźnego sprzeciwu co do ponoszenia odpowiedzialności za wynagrodzenie podwykonawcy.

Adwokat

Piotr JanczarekKontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Janczarek
ul. Kościuszki 7
85-079 Bydgoszcz
tel. +48 606 693 719
e-mail: adwokat@janczarek.pl

Celem umówienia spotkania prosimy o wcześniejszy kontakt.

Dlaczego my?

Wierzymy, że nasz profesjonalizm jest gwarancją satysfakcji naszych Klientów. Dlatego do spraw wszystkich Klientów podchodzimy indywidualnie mając świadomość, że tylko taki sposób świadczenia usług prawnych gwarantuje w pełni realizację stawianych przed nami celów.

Projekt i wykonanie Fastlan.pl

Formularz kontaktowy


UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej… Zrozumiałem